Select your language

Linah Bagu, Victor Baga

Tajuk
Lilihis Tinungkusan Tinaru Dusun

Penerbit
Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran

Penulis
Linah Bagu, Victor Baga

 

 

Sinopsis

Buku puisi Warisan Kaum Dusun ini memuatkan beberapa jenis puisi warisan seperti Sundait, Taala-Ala, Sudawil, Tinggono, Andayayong, Kiaton, Taboi-Aboi, Tudodoi, Tuntura dan Tandi-adi. kesemua puisi ini mempunyai persamaan dan perbezaannya yant tertentumengikut tempat dan dialek mereka. Penyampaian puisi-puisi tersebut juga berbeza dan mempunyai keindajannya tersendiri. Buku ini juga memuatkan beberapa penulisan kreatif mengenai Gunung Kinabalu yang ditulis olehbeberapa orang guru-guru pelatih dari IPGK Kent, Tuaran. Penulisan tersebut adalah hasil karya asli mereka yang memaparkan pendapat dan perasaan mereka semasa berlakunya gegaran di Gunung Kinabalu pada 5 Jun 2015.

 

Pautan ke OPAC

 

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri