Select your language

Asmiaty Amat

Tajuk
Mediasi Dalam Perkembangan Novel Sabah

Penerbit
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Penulis
Asmiaty Amat

 

 

Sinopsis

Buku ini menelusuri kronologi perkembangan novel negeri Sabah yang memiliki sejarahnya yang unik. Sejarah perkembangan novel yang ditonjolkan bukan setakat paparan galuran sejarah sastera. Faktor kontekstual yang melibatakan latar belakang masyarakat dan pengarang, institusi serta pembaca mewarnai pembentukan dan perkembangan novel di negeri tersebut. Ia dikenali sebagai mediator atau faktor-faktor persekitaran (sosial) yang terlibat dalam sejarah pembentukan berkenaan.

Faktor-faktor persekitaran yang menjadi dasar kepada penghasilan novel, dihubungkan pula dengan bentuk dan pemikiran karya (seni) yang dihasilkan pengarang. Bagi maksud tersebut, bentuk kajian yang dipilih adalah kajian integrasi yang menawarkan dwikajian (sosial dan seni) antara konteks perkembangan novel dan bentuk dalam teks.

 

Pautan ke OPAC

 

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri