Select your language

DAYU SANSALU, AMMAN SIROM, BENEDICT

Tajuk
Kadazandusunoloji Om Rinait

Pengarang
Dayu Sansalu Amman Sirom, Benedict

Penerbit
Koisaan Publications

Terbitan
2017

Bahan
Monograf

 

 

Ringkasan

Buku ini mengandungi penyelidikan mengenai asal, adat, budaya dan kepercayaan etnik Kadazandusun.

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri