Select your language

Qamariah Binti Makmud

Tajuk
Asas Ibadah Perkahwinan Untuk Pelajar Pekak

Penerbit
Politeknik Kota Kinabalu

Terbitan
2018

Penulis
Qamariah Binti Makmud

 

 

Sinopsis

Buku ini menerangkan konsep kekeluargaan Islam yang mengupas beberapa tajuk berkaitan asas perkahwinan dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah serta ayat-ayat yang ringkas supaya senang difahami oleh pelajar pekak. Buku ini mengandungi 7 bab dan semua bab mengulas berkaitan dengan alam rumahtangga. Ia juga menjelaskan tanggungjawab yang wajib dipikul oleh suami, isteri dan ibu bapa setelah perkahwinan dijalinkan untuk menjadikan rumahtangga sentiasa aman, harmoni dan bahagia. Di samping itu, buku ini menjelaskan berkaitan nusyuz, talak, iddah dan panduan kepada semua pembaca. Jenis-jenis penceraian seperti khuluk, fasakh, zihar, qazaf dan li’an telah diterangkan secara ringkas untuk menambahkan kefahaman.

 

Link to OPAC

 

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri