Select your language

Ismail Ali

Tajuk
Perkembangan Teknologi Menangkap Ikan Di Sabah

Penerbit
Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah 2009

Penulis
Ismail Ali

 

 

Sinopsis

Buku ini merupakan sejarah perkembangan teknologi menangkap ikan di Sabah bermula dari era pemerintahan kesultanan Sulu hingga Kerajaan Negeri Sabah. Berdasarkan kajian ini didapati berlaku perkembangan dan kemunduran dalam teknologi menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan di Sabah. Kemajuannya banyak dipengaruhi oleh polisi pemerintahan, peranan golongan pemodal, pasaran domestik dan antarabangsa, perkembangan teknologi menangkap ikan dunia dan lain-lain lagi. Bermula dengan penciptaan beberapa teknologi mengkap ikanyang mudah dan bercirikan tradisional oleh kesultanan Sulu, teknologi mengkap ikan di Sabah terus berkembang pesat di bawah pentadbiran British North Borneo Chartered Company (1881 hingga 1941). Hasil daripada pengubahsuaian teknologi menangkap ikan warisan kesultanan sulu dengan teknologi menangkap ikan baharu yang diperkenalkan oleh pemerintah dan pemodal ikan, jumlah pendaratan hasil-hasil laut di Sabah telah dapat ditingkatkan terutamanya untuk menampung permintaan daripada buruh-buruh yang bekerja di sektor pembalakan, perladangan dan perlombongan dan pasaran eksport amnya. Namun, perkembangan teknologi menangkap ikan ini nampaknya telah mengalami zaman kemunduran apabila Sabah diperintah oleh Jepun antara tahun 1942 hingga 1945 dan dipulikan semula semasa pentadbiran British (1946 hingga 1957). Di bawah pentadbiran Kerajaan Sabah, teknologi menangkap ikan terus diberi perhatian dan dimajukan lagi selaras dengan hasrat kerajaan untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan dan menjadikan Sabah sebagai antara penyumbang hasil-hasil laut utama di Malaysia.

 

Pautan ke OPAC

 

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Ulasan Buku

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Mutiara Kata

"Kalau kamu hanya membaca buku yang dibaca semua orang, kamu hanya bisa berpikir sama seperti semua orang." - Haruki Murakami

Waktu Operasi Ibu Pejabat

Tutup Pada Cuti Umum, Kecuali Perpustakaan Tanjung Aru

088-214828, 231623 Faks: 088-270151
hq.ssl@sabah.gov.my
Jalan Tasik, Off Jalan Maktab Gaya, Locked Bag 2023, 88300 Luyang, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.