Select your language

KATHIRINA SUSANNA TATI

Tajuk
Topi Jelita: Antologi Cerpen Wanita Malaysia

Penyelenggara
Kathirina Susanna Tati 

Terbitan
2018

Penerbit
Iris Publishing & Distributors

Bahan
Monograf

 

 

Ringkasan

Antologi cerpen Topi Jelita ini menghimpunkan cerpen-cerpen penulis wanita yang membawa dimensi atau sudut pandang wanita terhadap dunia kehidupan-menepati konsep bahawa sastera itu merupakan penyalinan kehidupan manusia sebenar yang diolah menjadi cerita dengan segala struktur dan kesannya. Cara kumpulan cerpen ini disusun sesungguhnya menampkkan sifat egalitarian tanpa membezakan tahap atau nama besar di kalangan penulis wanita yang ada. Lantaran itu sifat egalitarian kumpulan cerpen ini memberi sebuah keunikan yang tersendiri. Walaupun kesan pembaca turun naik oleh tahap kekuatan cerpen yang berbeza-beza, namun pemerhatian secara keseluruhannya menemui sudut pandang penulis wanita yang walaupun kelihatan pelbagai tetapi akhirnya menemukan titik yang satu- iaitu jiwa kewanitaan yang rapi, halus dan dipenuhi gelembung perasaan. Hal ini memperlihatkan wajah tipikal penulis wanita ynag tekal dan tepu. Wajah tipikal ini memberikan kekuatan yang tersendiri, malah keperibadian yang unik terhadap karya-karya dalam kumpulan cerpen ini. 

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri