Select your language

Shariff Ak Omang

Tajuk
Asas Petrologi Metamorfik

Penerbit
Kota Kinabalu, Sabah: Penerbit Universiti Malaysia Sabah, 2016

 

Sinopsis

Buku ini merupakan pengenalan kepada asas bidang Petrologi Metramorfik. Para pembaca akan mendapat bimbingan bagi mempelajari, memahami dan mengenal pasti konsep dan prinsip dalam menentukan dan mengelaskan jenis mineral dan batuan metamorfik, gred metamorfik, fasies metamorfik dan tindak balas keseimbangan mineral. Buku ini juga memberi pendedahan dalam mempelajari sejarah deformasi dan sekitaran tektono-metamorfisme. Di samping itu, buku ini membincangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan batuan metamorfik, selain menerangkan kepentingan beberapa jenismineral dan batuan metamorfik sebagai sumber bumi yang berpotensi untuk diusahakan kea rah meningkatakan sumber ekonomi.

 

Pautan ke OPAC

 

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri