Select your language

Shariff Ak Omang

Tajuk
Asas Petrologi Metamorfik

Penerbit
Kota Kinabalu, Sabah: Penerbit Universiti Malaysia Sabah, 2016

 

Sinopsis

Buku ini merupakan pengenalan kepada asas bidang Petrologi Metramorfik. Para pembaca akan mendapat bimbingan bagi mempelajari, memahami dan mengenal pasti konsep dan prinsip dalam menentukan dan mengelaskan jenis mineral dan batuan metamorfik, gred metamorfik, fasies metamorfik dan tindak balas keseimbangan mineral. Buku ini juga memberi pendedahan dalam mempelajari sejarah deformasi dan sekitaran tektono-metamorfisme. Di samping itu, buku ini membincangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan batuan metamorfik, selain menerangkan kepentingan beberapa jenismineral dan batuan metamorfik sebagai sumber bumi yang berpotensi untuk diusahakan kea rah meningkatakan sumber ekonomi.

 

Pautan ke OPAC

 

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Ulasan Buku

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Mutiara Kata

"Membaca adalah melawan. Menulis menciptakan perubahan."

Waktu Operasi Ibu Pejabat

Tutup Pada Cuti Umum, Kecuali Perpustakaan Tanjung Aru

088-214828, 231623 Faks: 088-270151
hq.ssl@sabah.gov.my
Jalan Tasik, Off Jalan Maktab Gaya, Locked Bag 2023, 88300 Luyang, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.