Select your language

DENIS J. SADING, SITI AMINAH ROSLAN

Tajuk
INVENTORI BUDAYA ETNIK NEGERI SABAH : ETNIK IRANUN

Penerbit
LEMBAGA KEBUDAYAAN NEGERI SABAH

Terbitan
2017

Penyunting
DENIS J. SADING, SITI AMINAH ROSLAN

 

 

Sinopsis

Buku ini secara ringkas memaparkan pelbagai aspek budaya yang masih diamalkan oleh etnik Iranun di daerah Kota Belud, Sabah. Inventori Budaya Etnik ini menggariskan 15 aspek budaya seperti latar belakang, tempat dan sejarah, aktiviti sosioekonomi, sastera lisan turun-temurun, adat isitadat turun-temurun, muzik dan tarian tradisional, pakaian tradisi dan aksesori, perkahwinan dan tatacara, makanan tradisi dan banyak lagi. Tujuan utama budaya etnik direkodkan dan didokumentasikan adalah untuk dijadikan tatapan, rujukan dan kajian lanjut terutamanya generasi muda pada masa akan datang.

 

Link to OPAC

 

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri