Select your language

HAJAH NABSIA HAJI YUNUS, CLEMENT LOO, RUKIAH MALAGOB

Tajuk
Buku Panduan Penubuhan Pusat Prasekolah

Penulis
Hajah Nabsia Haji Yunus. Clement Loo, Rukiah Malagob

Penerbit
Kumpulan Yayasan Sabah

Terbitan
2017

Bahan
Monograf

 

 

Ringkasan

Buku ini menjadi panduan kepada para pengusaha dan pengurus pusat prasekolah. Buku ini telah ditulis dan disusun hasil pengalaman dan penglibatan para penulis dalam bidang prasekolah sejak 32 tahun dahulu. Ia memuatkan cadangan-cadangan ideal dan panduan yang lengkap kepada para pembaca tentang perkara penting dalam penubuhan sebuah Pusat Pendidikan Prasekolah termasuk Taman Asuhan Kanak-Kanak. Buku ini juga akan menambahkan koleksi khazanah ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan prasekolah di Malaysia, dan menjadi sumbangan Kumpulan Yayasan Sabah yang sanagat penting dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.

 

Arkib

Pengarang Tempatan Kami

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri

Koleksi Penyerahsimpanan Negeri