RODIAH HAJI SAID

Tajuk
Kemboja Klias

Penulis
Rodiah Haji Said

Penerbit
Dewan Bahasa dan Pustaka

 

 

Ringkasan

Kemboja Klias mengangkat semangat perjuangan nasionalisme dan kemanusiaan pada zaman penjajahan Inggeris di Sabah. Yusof Fansuri, seorang ustaz lulusan sekolah pondok nekad untuk berjuang menegakkan syariat agama dalam kelompok masyarakat yang mementingkan adat budaya pada waktu itu. Konflik bermula setelah beliau difitnah di desa kelahirannya, Kota Klias. Beliau akhirnya berhijrah ke sebuah desa bernama Kemboja Klias untuk menggantikan imam surau yang telah meninggal dunia. Penghijrahannya telah membuka banyak peristiwa dalam hidupnya. Novel ini mempunyai unsur sejarah, politik, falsafah, kekeluargaan dan ketuhanan. Sentuhan terhadap latar zaman telah merakam ideologi sebuah etnik dan ras bangsa terhadap harapan kesejahteraan pada masa hadapan.