HAJAH NABSIA HAJI YUNUS, CLEMENT LOO, RUKIAH MALAGOB

Title
Buku Panduan Penubuhan Pusat Prasekolah

Authors
Hajah Nabsia Haji Yunus. Clement Loo, Rukiah Malagob

Publisher
Kumpulan Yayasan Sabah

Published
2017

Material
Monograph

 

 

Synopsis

'Buku ini menjadi panduan kepada para pengusaha dan pengurus pusat prasekolah. Buku ini telah ditulis dan disusun hasil pengalaman dan penglibatan para penulis dalam bidang prasekolah sejak 32 tahun dahulu. Ia memuatkan cadangan-cadangan ideal dan panduan yang lengkap kepada para pembaca tentang perkara penting dalam penubuhan sebuah Pusat Pendidikan Prasekolah termasuk Taman Asuhan Kanak-Kanak. Buku ini juga akan menambahkan koleksi khazanah ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan prasekolah di Malaysia, dan menjadi sumbangan Kumpulan Yayasan Sabah yang sanagat penting dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.'