NORIZAH STEPHEN

Title
Adat Pinosawaan Umpak So Kalabuan = Adat Resam Perkahwinan Suku Sungai Kalabuan

Author
Norizah Stephen

Publishers
Kadazandusun Language Foundation (KLF) & Pacos Trust

Published
2018

Material
Monograph

 

 

Synopsis

'Pengetahuan tradisi daripada nenek moyang kita yang memperlihatkan siapa kita dan dari mana asalusul kita. Pengetahuan tradisi pada masa dahulu hanya diturunkan secara lisan dan praktik secara hands-on. Dengan adanya buku ini, masyarakat atau generasi akan datang boleh menggunakan buku ini sebagai rujukan ataupun untuk memperkenalkan identiti suku Sungai Kalabuan kepada masyarakat luar. Buku ini mengandungi adat-adat resam perkahwinan suku Sungai Kalabuan dimana semua maklumat yang berkaitan ini didapati daripada sumber asli iaitu daripada orang tua-tua yang berpengalaman dan berpengetahuan di kampung mereka.'